Nomas un kases aparati

Kases aparāts, kas pazīstams kā kases aparāts, tāpat kā automašīna, jāaprīko ar periodisku pārbaudi. Galu galā, šajā gadījumā apspriestais pārskats ir jāveic ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs pārskatīšanas vai fiskalizācijas. & Nbsp; Kases aparāta pārskatīšana, krīžu cena svārstās no PLN 100 līdz PLN 200 kopā ar piekļuvi.

Pienākums pārskatīt kases aparātu nāk no veseliem tiesību aktiem. Kases aparātu divu gadu pārskata perioda juridiskais pamats ir § 7. 1 punkts 6 kopā no 16.panta pirmās daļas. Finanšu ministra 2008. gada 28. novembra rīkojuma Nr. 1 noteikumi par kases aparātu izmantošanas nosacījumiem. Saskaņā ar likumu un tieši saskaņā ar Kriminālkodeksa 61.panta 3.punktu kases aparāta pārskatīšanas neizpilde vai savlaicīga izpilde ir pazīstama kā nepareiza grāmatvedība un draud sodīt naudas sodus par nodokļu pārkāpumiem. Tomēr lētāka alternatīva ik pēc diviem gadiem ir to pārvietot katru gadu. Runājot par kases aparātu pārskatīšanu, ir jānorāda arī atbilstošā datuma iecelšana, kas tiek veikta saskaņā ar Nodokļu kodeksa principu. Saskaņā ar mākslu. Šā likuma 12.panta 3.punkts, maijā norādītie laiki tiek veikti tajā pašā dienā jaunajā mēnesī, kas atbilst datuma sākotnējai dienai, un, ja tas iepriekšējā mēnesī nebija vienāds - iepriekšējā mēneša iepriekšējā dienā.

Pienākums uzraudzīt kases aparāta pārbaudes datumu ir sievietei, kas izmanto fiskālo kases aparātu. Īpašniekam jāinformē servisa tehniķis par nepieciešamību veikt šādu pārskatīšanu divu gadu laikā pēc pēdējās pārbaudes. Kases dienesta darbiniekam 5 dienu laikā no kases aparāta lietotāja paziņojuma dienas jāveic kases aparāta obligātā tehniskā pārbaude (likuma 31.panta ceturtā daļa kasieres prātā.

https://nutresin24.eu/lv/

Kases aparāta tehniskā stāvokļa pārskatīšana pirmām kārtām jāpārbauda visu pārbaudāmo plombu statuss, mājokļa stāvoklis, fiskālo dokumentu lasāmība, darba programma, darbības pareizība, atmiņas stāvoklis un bateriju stāvoklis.Nodokļu biroja projektā, lai izvairītos no sodu iedarbības, nodokļu maksātājam jāpārbauda kases aparāta pārbaudes datumi.