Kases aparats kad

Katrs uzņēmējs, kurš mūsu uzņēmumā izmanto kases aparātus, cīnās ar atlikušajām problēmām, kuras šīs ierīces var radīt katru dienu. Tāpat kā visas elektroniskās iekārtas, arī kases aparāti nav neatkarīgi no lēmumiem un dažreiz sabojājas. Ne katrs uzņēmuma īpašnieks zina, ka kādā brīdī reģistru darbina ar kases aparātu, tam vajadzētu būt citai ierīcei - tikai ideālas kļūmes dēļ.

https://atro-x.eu/lv/Artrovex - Locītavu iekaisuma iekarotājs!

Ja trūkst rezerves elzab kases aparāta turpmākās preču pārdošanas vai palīdzības laikā, nodokļu inspekcija var uzlikt naudas sodus, jo tas neļaus tirdzniecības sarakstā sadalīties galvenajā vienībā. Dokumentos, kas tiek glabāti pie kases, jāiekļauj kases aparāta apkalpošanas buklets. Šis teksts ne tikai papildina visus ierīces remontus, bet satur arī datus par kases aparāta dalīšanu fiskālā režīmā vai tā atmiņas izmaiņām. Servisa grāmatā jābūt arī unikālajam numuram, ko nodokļu kase piešķīrusi kasei, uzņēmuma nosaukums un to telpu adrese, kur skaidra nauda tiek ņemta. Visi šie padomi ir nepieciešami, lai nodokļu inspekcija veiktu revīziju. Jebkurš pavērsiens kases aparāta atmiņā tomēr mainās uz specializēta dienesta uzdevumiem, ar kuru visiem uzņēmējiem, kas izmanto kases aparātus, būtu jāatceras parakstītais līgums. Cik daudz - jums jāinformē nodokļu inspekcija par visām kases tehniķa izmaiņām. Fiskālo summu pārdošana jāveic nepārtraukti, un, lai veiksmīgi piepildītu kases aparāta atmiņu, tā jāaizstāj ar jaunu, atceroties lasīt atmiņu. Fiskālā kases aparāta lasīšana, iespējams, pastāv - tāpat kā tā labošana, ko veic, bet tikai pilnvarota persona. Turklāt darbība jāveic arī nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. Izlasot fiskālo kases aparātu atmiņu, tiek sagatavots atbilstošs ziņojums, kura viens eksemplārs tiek nosūtīts nodokļu inspekcijai, bet otrs - uzņēmējam. Tas prasa protokolu uzglabāt saskaņā ar citiem dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - tā trūkumu dēļ birojs var uzlikt sodu.