Bistama zona ex

ATEX direktīva (franču valodā: Atmosphères Explosibles, saukta arī par Direktīvu 94/9 / EK, noteikti ir Eiropas Savienība, kas nosaka pamatprasības izstrādājumiem, kas paredzēti uzņemšanai sprādzienbīstamās vietās. Lielie metāna un ogļu putekļu eksplozijas draudi ir lielākais vairums mašīnu un instrumentu, ko izmanto akmeņogļu raktuvēs, un ATEX direktīva attiecas uz instrumentiem un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai vietās, kuras pakļautas eksplozijas riskam. Vēl nesen dažās Eiropas Savienības valstīs drošības noteikumi atšķīrās, kas to padarīja par būtisku šķērsli brīvai preču apmaiņai starp dalībvalstīm.Starp pēdējiem nosacījumiem tika izveidota vienojoša ATEX direktīva, kas vienoja pašreizējos noteikumus un tikai atviegloja preču apriti Eiropas grupā. Īstenojot Romas līguma 100.a panta noteikumus, vissvarīgākais ATEX direktīvas mērķis ir garantēt preču brīvu apriti, garantējot ievērojamu aizsardzību pret sprādzieniem. Attiecībā uz ierīcēm, kas paredzētas sprādzienbīstamās zonās, 1994. gada 23. martā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienība izdeva ATEX direktīvu 94/9 / EK, kas dzīvoklī nokļuva 2003. gada 1. jūlijā. Turklāt 1999. gada 16. decembrī tika pieņemta Direktīva 1999/92 / EK ATEX137 (saukta arī par ATEX LIETOTĀJIEM, kas praksē maina minimālās drošības prasības attiecībā uz sprādzienbīstamas atmosfēras risku. ATEX direktīva 94/9 / EK sāka stāties līdz 2003. gada 1. jūlijam un aizstāja iepriekšējās vecās pieejas direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

CE marķējums (franču valodā: Conformité Européennesertifikācijas iestādes identifikācijas numurssprādziendrošs simbolssprādziena grupaierīces kategorijaaizsardzības pret sprādzienu tipssprādziena apakšgrupatemperatūras klase

Mēs iesakām apmācību Atex